12-5-2021, 10:43 GMT+7

Tháng 4/2021: Toàn tỉnh có 171 doanh nghiệp thành lập mới

 Theo tổng hợp, trong tháng 4/2021, toàn tỉnh có 171 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, số vốn đăng ký 2.566 tỷ đồng, tăng 108,5% về số doanh nghiệp và tăng 455,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ.
 
Song, trong tháng, do bị tác động của dịch COVID-19 có 36 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động (giảm 51,4% số doanh nghiệp ngừng hoạt động so với cùng kỳ) và có 5 doanh nghiệp giải thể. Trong tháng 4/2021 cũng đã có 36 doanh nghiệp khác hoạt động trở lại.
 
Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh có 488 doanh nghiệp thành lập mới; nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trong tỉnh lên hơn 10.400 doanh nghiệp. Tổng số vốn đăng ký 6.143 tỷ đồng (tăng 46,1% về số doanh nghiệp và tăng 178,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ).
 
Cũng trong 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh cũng có 236 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 1,3% so với cùng kỳ); 35 doanh nghiệp giải thể và có 180 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng hơn 95,7%).
 
THANH HỒNG
http://baolamdong.vn/