17-9-2020, 8:44 GMT+7

Thành phố Bảo Lộc đẩy mạnh đầu tư phát triển

 Ngoài bố 209 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó, 32 công trình khởi công mới; 11 công trình chuẩn bị đầu tư và các công trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
 

Từ đầu đầu năm đến nay, thành phố Bảo Lộc đã huy động nhân dân đóng góp trên 11 tỷ đồng để đầu tư dựng các công trình giao thông nông thôn tại địa phương. Cùng với đóng góp kinh phí, nhân dân ở các địa phương đã hiến hàng ngàn mét đất, cây trồng và vật kiến trúc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Thông qua chương trình này đã góp phần thực hiện tốt công tác kiên cố hóa giao thông nông thôn, đồng thời phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của người dân./.

http://lamdongtv.vn/