19-2-2020, 9:26 GMT+7

Thêm 3 nhãn hiệu Đà Lạt đăng ký Sở hữu trí tuệ

 Với mục tiêu xây dựng thương hiệu Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành một cách bền vững, có nền tảng là sản xuất xanh, sạch, cung cấp sản phẩm chất lượng cao cho người tiêu dùng trong và ngoài nước

 


 
Hiện toàn tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng được 24 thương hiệu và xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc trưng thế mạnh của tỉnh, gồm 21 nhãn hiệu đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận độc quyền, và có ba nhãn hiệu đã nộp đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ, chờ xem xét cấp giấy chứng nhận là Dâu tây Đà Lạt, Hồng Đà Lạt và nhãn hiệu tập thể Rượu Cát quế Bảo Lâm. Đồng thời, các cơ quan chức năng, hiệp hội ngành hàng cũng đang nỗ lực hỗ trợ cho người dân phát triển thương hiệu bền vững, như hỗ trợ kinh phí, khoa học kỹ thuật để đảm bảo chất lượng hàng hóa, tuyên truyền, đăng ký, quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ của các sản phẩm đặc trưng thế mạnh địa phương./.

(http://lamdongtv.vn/)
Video
.
.
Hà Nôi Đặc sản
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,794,828