16-9-2019, 15:26 GMT+7

Thêm dự án đông trùng hạ thảo ở Đà Lạt

 Theo kế hoạch đến quý 4/2020, Đà Lạt có thêm dự án sản xuất, nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo đi vào hoạt động tại thôn Lộc Quý, xã Xuân Thọ.

Dự án triển khai trên tổng diện tích gần 3.040 m2. Trong đó, gần 2.640 m2 diện tích sản xuất nấm đông trùng hạ thảo; 400 m2 xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất như nhà ở và làm việc của chuyên gia, công nhân...

Thời gian cấp phép hoạt động của dự án là 50 năm, tổng mức vốn đầu tư 5 tỷ đồng, đạt công suất thiết kế mỗi năm khoảng 200 kg sản phẩm đông trùng hạ thảo sấy khô.

Được biết, dự án sản xuất, nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo ở xã Xuân Thọ nói trên được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty Cổ phần Xây dựng An Phú vào ngày 24/3/2016 và Quyết định điều chỉnh ngày 22/3/2019.


(
http://baolamdong.vn)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,849,613