30-12-2020, 14:28 GMT+7

Thỏa thuận đầu tư sản xuất nhân sâm mầm Hàn Quốc tại Lâm Hà

 Ngày 29/12, UBND huyện Lâm Hà tổ chức trao giấy chấp nhận chủ trương hợp tác giữa Công ty TNHH Veron Asset, Hàn Quốc (Quận 10, TP Hồ Chí Minh) với HTX Sunfood Đà Lạt đầu tư sản xuất nhân sâm mầm theo giải pháp smart farm (nông nghiệp thông minh) trên địa bàn.  


Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà Đinh Đức Chí (bên phải) trao giấy thỏa thuận đầu tư cho lãnh đạo Công ty TNHH Veron Asset, Hàn Quốc

Theo đó, dự án sẽ triển khai mô hình thí điểm trên diện tích 3,7 ha trồng nhân sâm mầm Hàn Quốc theo phương pháp thủy canh tại xã Đạ Đờn. Trồng theo kỹ thuât nông nghiệp thông minh trong từng container với diện tích 28m2/ container, đạt năng suất khoảng 25 kg/tháng. Sản xuất và thu hoạch liên tục 12 tháng/năm. Công ty TNHH Veron Asset, Hàn Quốc đầu tư nguồn giống, kỹ thuật công nghệ và bao tiêu toàn bộ sản phẩm thu hoạch.
 
Dự kiến mô hình trồng nhân sâm mầm Hàn Quốc sau đó sẽ nhân rộng trên tổng diện tích 33 ha trên xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà gắn sản xuất với chế biến, du lịch canh nông, đào tạo và chuyển giao công nghệ cho nông dân trên địa bàn.  
 
Ông Đinh Đức Chí - Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà hoan nghênh Công ty TNHH Veron Asset, Hàn Quốc phối hợp với HTX Sunfood Đà Lạt triển khai đầu tư sản xuất nhân sâm mầm Hàn Quốc theo giải pháp nông nghiệp thông minh đề nhân rộng mô hình trên địa bàn. UBND huyện Lâm Hà sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dự án sớm  triển khai đi vào hoạt động.
 
VĂN VIỆT