4-9-2020, 9:12 GMT+7

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9/2020 của Thường trực Tỉnh ủy

 Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9/2020 của Thường trực Tỉnh ủy:
 
1. Thành phần: 
 
- Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì buổi tiếp. 
 
- Các đồng chí: Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh. 
 
- Lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy. 
 
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh. 
 
2. Thời gian: 
 
- Bắt đầu lúc 08 giờ 00, ngày 05 tháng 9 năm 2020 (thứ 7). 
 
3. Địa điểm: 
 
- Trụ sở tiếp công dân tỉnh Lâm Đồng (số 03, đường Chu Văn An, Phường 3, thành phố Đà Lạt).