11-7-2019, 13:55 GMT+7

Thu hút 5 dự án vào Khu công nghiệp

 Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 5 dự án/doanh nghiệp, trong đó có 2 dự án FDI (dự án có vốn đầu tư nước ngoài). Tổng vốn đầu tư đăng ký là trên 249 tỷ đồng, trên 9,6 ha đất và số lao động đăng ký là 2.390 người.

Lũy kế đến nay đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 68 dự án, 21 dự án FDI, tổng vốn đầu tư đăng ký trên 3.601 tỷ đồng và 90,08 triệu USD, diện tích đất đăng ký trên 153 ha và trên 11 ngàn lao động. Đến nay tại 2 khu công nghiệp Lộc Sơn và Phú Hội có 41 dự án đi vào hoạt động, tổng doanh thu 6 tháng ước đạt 4.464 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 133 triệu USD, tiêu thụ nội địa ước 1,435 tỷ đồng, nộp ngân sách 16,22 tỷ đồng.

(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,855,497