13-5-2019, 10:52 GMT+7

Thu ngân sách Nhà nước đạt 36% dự toán

 Trong tháng 4, tổng thu ngân sách đạt 668,4 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 2.890,5 tỷ đồng, bằng 36% dự toán địa phương và bằng 115% so cùng kỳ. Trong đó: Thu từ thuế phí tháng 4 đạt 455,4 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đạt 1.689,7 tỷ đồng, đạt 32% dự toán địa phương. So với dự toán năm, có 5/9 loại thu đạt từ 32% trở lên dự toán là: Phí, lệ phí đạt 47%, thuế TNCN đạt 37%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 35%, lệ phí trước bạ đạt 33%, thuế CTN-NQD đạt 32%. Bên cạnh đó, có 4/9 loại thu đạt dưới 32% dự toán năm là: DNNN Trung ương đạt 31%, thuế BVMT đạt 30% và DNNN địa phương đạt 14%. 
 
Cũng trong tháng 4, khoản thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 10,9 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đạt 47,7 tỷ đồng, bằng 68% dự toán; thu từ đất nhà đạt 65 tỷ đồng, lũy kế 306,2 tỷ đồng, bằng 31% dự toán; thu xổ số kiến thiết đạt 96,4 tỷ đồng, lũy kế 615,3 tỷ đồng, bằng 72% dự toán; tài chính thu đạt 14,7 tỷ đồng, lũy kế 69,7 tỷ đồng, bằng 25% dự toán và thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 24 tỷ đồng, lũy kế 145,2 tỷ đồng, bằng 28% dự toán.
 
Có 4/12 địa phương thu đạt 36% trở lên so dự toán, gồm: Di Linh (55%), Đạ Tẻh (42%), Đam Rông (39%), Bảo Lâm (39%).      
 
(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,867,918