5-7-2021, 11:35 GMT+7

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 48,1% so với cùng kỳ

 Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Lâm Đồng dự ước 6 tháng đầu năm 2021 đạt 6.643 tỷ đồng, đạt 71,4% dự toán địa phương, tăng 48,1% so với cùng kỳ. 
 
Trong đó: Thuế, phí, lệ phí đạt 3.815 tỷ đồng, đạt 68,9% dự toán địa phương, tăng 50,4% so với cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương 473,7 tỷ đồng, đạt 61,6% dự toán địa phương, tăng 30,98%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.366,8 tỷ đồng, đạt 56,11% dự toán, tăng 91,49%. Bên cạnh đó, các khoản thu về nhà, đất 1.223,1 tỷ đồng, đạt 67,95% dự toán, tăng 47,4% so với cùng kỳ. 
 
Cũng trong 6 tháng đầu năm nay, tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 7.663,7 tỷ đồng, tăng 6,91% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trong tổng số chi ngân sách nêu trên, tổng chi thường xuyên đạt 3.460 tỷ đồng, giảm 6,5% so với cùng kỳ. 
 
Được biết, nguyên nhân giảm do Lâm Đồng thực hiện cắt giảm chi thường xuyên để dành nguồn lực cho các nhiệm vụ cấp bách mà trong đó việc phòng, chống dịch COVID-19 đang được tỉnh quyết liệt triển khai.


http://baolamdong.vn/