10-5-2021, 9:44 GMT+7

Thử nghiệm trồng nghệ bọ cạp và trà hoa vàng

 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đạ Tẻh đã thẩm định 2 mô hình trồng thử nghiệm cây dược liệu nghệ bọ cạp và cây trà hoa vàng trên địa bàn với tổng kinh phí trình phê duyệt lần lượt 444,7 triệu đồng và 112,6 triệu đồng, triển khai trong năm 2021. 
 
Theo đó, mô hình trồng cây nghệ bọ cạp thực hiện trên 2 ha diện tích tại xã Mỹ Đức, trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ 74,7 triệu đồng; còn lại 370 triệu đồng vốn đối ứng của nông dân...
 
Và mô hình trồng cây trà hoa vàng thử nghiệm tại thị trấn Đạ Tẻh, diện tích 1 ha, ngân sách nhà nước hỗ trợ 64,6 triệu đồng, nông dân đối ứng 48 triệu đồng. 
 
Cụ thể, 2 mô hình nói trên được nguồn vốn ngân sách hỗ trợ nông dân mua giống, phân bón hữu cơ, lắp đặt hệ thống tưới, hướng dẫn quy trình kỹ thuật...
 
VĂN VIỆT
http://baolamdong.vn/