7-10-2021, 13:52 GMT+7

Thu nhập ngành nghề nông thôn 9,5 triệu đồng/người/tháng

 Ngành Nông nghiệp Lâm Đồng cho biết, toàn tỉnh hiện có 4 nhóm ngành nghề nông thôn, thu hút gần 13.710 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 9,5 triệu đồng/người/tháng. 
 
Trong đó, ngành nghề chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp đạt mức thu nhập bình quân cao nhất với 13,6 triệu đồng/người/tháng. Tiếp theo ngành nghề sản xuất thủ công mỹ nghệ, sản xuất kinh doanh sinh vật cảnh với thu nhập bình quân lần lượt 9,7 triệu đồng/người/tháng và 8,3 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập thấp nhất với 6,3 triệu đồng/người/tháng thuộc về ngành nghề chế biến, bảo quản nông lâm, thủy sản. 
 
Đến nay UBND tỉnh đã có quyết định công nhận 11 nghề truyền thống và 5 làng nghề. Hiệp hội Hoa Đà Lạt và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng là 2 tổ chức hoạt động liên quan đến phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn.
 
VŨ VĂN 
http://baolamdong.vn/