8-7-2021, 10:29 GMT+7

Thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh

 UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Lâm Đồng đang thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh trong những tháng đầu năm nay. 
 
Hiện các Tổ công tác của tỉnh đã lập kế hoạch chi tiết để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình.
 
Cụ thể, với Dự án đường cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc, đã hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng thẩm định liên ngành để trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức đầu tư công tư (PPP); còn Dự án Khu Du lịch quốc gia Đan Kia - Suối Vàng đã hoàn thành công tác lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng, đang thẩm định phương án quy hoạch phân khu.
 
Với Dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim đã được phê duyệt quy hoạch, đang triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư; Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 1 sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.
 
Riêng 3 dự án hồ chứa nước gồm hồ Ta Hoét, hồ Đông Thanh và hồ Ka Zam trên địa bàn tỉnh đã được Trung ương bố trí vốn kế hoạch năm 2021; các dự án đã triển khai công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó có 2 dự án đã hoàn thành công tác thẩm định phê duyệt là hồ Ta Hoét và hồ Đông Thanh. 
 
Với 5 dự án gồm Khu Du lịch thác Prenn, Khu Du lịch núi Sa Pung, Khu đô thị Liên Khương - Prenn, Khu Công nghiệp Phú Bình, Khu Trung tâm Hòa Bình - Đà Lạt đã có các nhà đầu tư tài trợ lập qui hoạch để lựa chọn nhà đầu tư theo qui định.
 
Tỉnh cũng đang thực hiện các nội dung có liên quan theo quy định đối với các dự án còn lại như Dự án xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh; Dự án Cấp nước và thu gom, xử lý nước thải tại thành phố Bảo Lộc; Nâng cấp Quốc lộc 27; Dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.
 
VIẾT TRỌNG
http://baolamdong.vn/
Tin trong ngày.
Tin khác.