18-12-2020, 13:22 GMT+7

Thúc đẩy sản xuất sầu riêng, măng cụt ViệtGAP

 Huyện Đạ Huoai đang tích cực vận động nông dân trồng sầu riêng, măng cụt theo quy trình sản xuất ViệtGAP. Theo đó, Đạ Huoai vận động nông dân thành lập các tổ hợp tác, HTX với quy mô sản xuất 35 ha trở lên/HTX để Nhà nước hỗ trợ kinh phí đánh giá, chứng nhận ViệtGAP lần đầu. Các nông hộ tham gia phải có diện tích măng cụt, sầu riêng trong giai đoạn kinh doanh, cam kết đối ứng kinh phí thuê đơn vị tư vấn giám sát, duy trì chứng nhận ViệtGAP cho các năm tiếp sau. Hiện Đạ Huoai đang có 556,7 ha sầu riêng, 25,3 ha măng cụt được ngân sách nhà nước hỗ trợ chứng nhận ViệtGAP. Mục tiêu là năm 2021 địa phương có 872 ha sầu riêng, 60 ha măng cụt sản xuất theo quy trình ViệtGAP, nhằm đảm bảo diện tích sầu riêng, măng cụt được truy xuất nguồn gốc ngày càng tăng, mở rộng thương hiệu Sầu riêng Đạ Huoai. 
 
D.Q
http://baolamdong.vn/