8-7-2021, 15:59 GMT+7

Tiếp nhận các trường hợp là học sinh đi thi tốt nghiệp, người đi chữa bệnh và người đi công tác về từ Thành phố Hồ Chính Minh và các tỉnh khác