24-12-2020, 9:52 GMT+7

Tiếp tục phát triển và quảng bá thương hiệu Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành

 Trong giai đoạn 2017-2020, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và Ban quản lý thương hiệu, các ngành, các cấp đã tập trung các nguồn lực để phát triển và quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” và đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra. Nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” đã và đang trở thành thương hiệu số 1 tại Việt Nam với 4 nhóm sản phẩm là rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch canh nông. Người tiêu dùng đã nhận biết, ghi nhớ, hài lòng, tin tưởng, lựa chọn và ưu tiên sử dụng sản phẩm mang thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Các doanh nghiệp đã tích cực tham gia đăng ký cấp quyền sử dụng nhãn hiệu và đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm; các doanh nghiệp có sản phẩm gắn thương hiệu đã tăng 20% giá trị, nâng cao sức cạnh tranh, thúc đẩy, mở rộng thị trường tiêu thụ. Từ đó, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của người dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác quản lý thương hiệu được các sở, ngành địa phương tham mưu, ban hành như xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, thành lập Ban quản lý thương hiệu với quy chế làm việc cụ thể. Ban hành: Quy chế quản lý thương hiệu và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; Bộ tiêu chí công nhận mô hình “Tuyến du lịch canh nông” và “Điểm du lịch canh nông”; Bộ tiêu chí rau, hoa, cà phê Arabica sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; Quy chế phối hợp trong công tác cấp, quản lý, sử dụng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận; Kế hoạch quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm nông sản sử dụng nhãn hiệu chứng nhận. Đây là những cơ sở cho quá trình tổ chức triển khai các hoạt động phát triển và quảng bá thương hiệu đạt kết quả.

Công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu được đẩy mạnh như truyền thống clip “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” phiên bản 2 phút 30 giây, phiên bản 60 giây trên kênh truyền hình quốc gia VTV, báo, đài Trung ương và địa phương. Đặc biệt là cao điểm truyền thống bằng nhiều hình thức trong các dịp tổ chức Festival Hoa, kết hợp truyền thống quảng bá thương hiệu gắn với sản phẩm mang thương hiệu thông qua các hội nghị, hội chợ, đơn vị sản xuất, kinh doanh, phân phối sản phẩm tại các thị trường trong và ngoài nước.

Hoạt động kiểm soát chất lượng nông sản mang thương hiệu được tổ chức thực hiện, qua đó, đánh giá chất lượng sản phẩm và tạo niềm tin đối với người tiêu dùng và sản phẩm mang thương hiệu. Mô hình Trung tâm sau thu hoạch được vận hành tốt và mang lại giá trị cho chuỗi liên kết nông sản. Nhiều tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đã đăng ký và được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” cho cả 4 nhóm sản phẩm (rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch canh nông). Nhiều mô hình du lịch canh nông đã thu hút du khách, học sinh, sinh viên trải nghiệm, tìm hiểu, nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao.

Từ thực tiễn qua 3 năm triển khai thực hiện đã rút ra một số bài học kinh nghiệm để công tác phát triển và quảng bá thương hiệu đúng nội dung, mục đích và ngày càng hiệu quả, đó là: Người đứng đầu cơ quan ban, ngành, đoàn thể, địa phương phải chỉ đạo quyết liệt đối với nhiệm vụ được giao trong công tác phát triển và quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”; đồng thời, triển khai lồng ghép nhiệm vụ chuyên môn gắn với hoạt động phát triển và quảng bá thương hiệu.

Thấy rõ vai trò của doanh nghiệp là rất quan trọng trong việc sản xuất sản phẩm có chất lượng cao, tổ chức gắn nhãn hiệu chứng nhận lên sản phẩm và quảng bá sản phẩm mang thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, qua đó, tạo niềm tin, uy tín đối với người tiêu dùng. Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của doanh nghiệp, nhận thức của người tiêu dùng đối với nhãn hiệu để tổ chức các hoạt động hỗ trợ, nhằm phát triển và quảng bá thương hiệu hiệu quả.

Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu đến với nông dân về lợi ích của việc phát triển và quảng bá thương hiệu; đồng thời vận động, khuyến khích người dân có tinh thần trách nhiệm trong việc quảng bá thương hiệu. Tổ chức hiệu quả hoạt động truyền thông trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên Internet và mạng xã hội.

http://baolamdong.vn/