31-3-2021, 15:33 GMT+7

Tín hiệu lạc quan từ đầu tàu kinh tế Bảo Lộc

 Cùng với thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc được xem là một trong các “đầu tàu” kinh tế của Lâm Đồng. Chính vì giữ vai trò trọng yếu trong nền kinh tế tỉnh nên mọi chỉ số phát triển kinh tế của địa phương đều có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển chung của Lâm Đồng.
 
Sản xuất tơ lụa là một trong những thế mạnh góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Bảo Lộc. Ảnh: Khánh Phúc
Sản xuất tơ lụa là một trong những thế mạnh góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Bảo Lộc. Ảnh: Khánh Phúc
Tuy dịch bệnh COVID - 19 bùng phát trở lại nhưng các chỉ số kinh tế trong 3 tháng đầu năm 2021 của thành phố Bảo Lộc đều có mức tăng so với cùng kỳ. Và điều đó mang đến tín hiệu lạc quan đối với “đầu tàu” kinh tế của tỉnh mà Bảo Lộc là một trong các địa phương phải đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo như kế hoạch tỉnh giao. 
 
Theo báo cáo của UBND thành phố Bảo Lộc, đặt trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch bệnh, song giá trị sản xuất công nghiệp trong quý 1 trên địa bàn thành phố (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 1.033 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực chế biến, chế tạo ước tăng 10,45%, nhất là các sản phẩm chủ lực tiếp tục tăng so với cùng kỳ. Đáng chú ý, một số sản phẩm chủ lực tăng so với cùng kỳ bao gồm: Sản xuất chè đạt 5.329 tấn, tăng 6,0%; sợi tơ tằm ước đạt 159,2 tấn, tăng 0,9%; lụa tơ tằm ước đạt 780,8 ngàn m2, tăng 14,8%; sản phẩm quần áo may sẵn tăng 34,95% và điện sản xuất tăng tới 40,5%.
 
Tương tự, trong quý 1, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của thành phố đạt 2.383 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Hẳn nhiên, dù mức tăng trên hai con số nhưng sức mua này được cho là tăng chậm và nếu thị trường tết ở trạng thái bình thường không bị tác động vì dịch COVID-19 thì sẽ có mức tăng cao hơn.
 
Không chỉ sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ tăng trong quý 1, lĩnh vực nông nghiệp của thành phố cũng có bước chuyển đổi gia tăng giá trị trên một đơn vị diện tích. Theo báo cáo của UBND thành phố Bảo Lộc cho thấy, tổng diện tích cây trồng hàng năm trong quý 1/2021 ước đạt 140 ha, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Đặc biệt, diện tích dâu tằm đang phát triển tốt cả về diện tích lẫn năng suất. Tính đến thời điểm hiện tại, diện tích dâu tằm toàn thành phố đạt 658 ha; trong đó, diện tích cho thu hoạch 572 ha và diện tích chuyển đổi, trồng mới ước đạt 130,5 ha. Với giá kén vẫn giữ ở mức cao và ổn định, dao động từ 160 - 170 ngàn/kg, tăng 10,3% so với cùng kỳ như hiện nay thì nghề trồng dâu nuôi tằm sẽ có cơ hội tiếp tục phát triển. 
 
Riêng cây cà phê hiện có 13.027 ha, trong đó diện tích cho thu hoạch 12.150 ha và diện tích chuyển đổi ước thực hiện 810 ha; còn diện tích chè hiện có 2.703 ha, giảm 1,3% so với cùng kỳ. 
 
Mặt khác, do dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đã được khống chế nên đàn heo hiện giữ ở mức 29.220 con; tổng đàn gia cầm đạt 3.120 ngàn con, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Điều đáng nói là giá heo hơi vẫn giữ mức cao trong thời gian dài và trong quý 1 tăng 2,7% so với cùng kỳ, tương ứng từ 77.000 - 82.000 đồng/kg. 
 
Có thể khẳng định rằng bước chạy đà phát triển kinh tế của thành phố Bảo Lộc tương đối tốt, vì vậy tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố trong quý 1 đạt gần 597 tỷ đồng (số liệu được làm tròn), bằng 30% dự toán; trong đó, số thu do tỉnh quản lý đạt 371 tỷ đồng, bằng 27% dự toán. Tổng thu ngân sách nhà nước do thành phố quản lý đạt gần 226 tỷ đồng, bằng 34% dự toán. Trong đó, thu từ thuế và lệ phí đạt trên 106,5 tỷ đồng, bằng 33% dự toán; thu từ nhà đất đạt 117,1 tỷ đồng, bằng 35% dự toán; thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 0,76 tỷ đồng, bằng 2% dự toán và thu tài chính quản lý đạt 2,2 tỷ đồng, bằng 195 dự toán. Với tiến độ thu nêu trên, theo UBND thành phố cho biết, thành phố đã tập trung chỉ đạo ngành Thuế, các phòng ban, đơn vị và các địa phương triển khai các biện pháp, giải pháp thu ngay từ đầu năm và bám sát vào các đề án quản lý thuế, tổ chức thu kịp thời đối với các hộ kinh doanh, đảm bảo hoàn thành dự toán của năm 2021. 
 
Từ thực hiện tốt nhiệm vụ thu nên chi ngân sách địa phương cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Bảo Lộc trong quý 1 năm 2021. Theo đó, thành phố đã thực hiện chi thường xuyên ước đạt gần 198 tỷ đồng, tăng 22,8% và đạt 29,8% so với kế hoạch.
 
Được biết, năm 2021, thành phố Bảo Lộc đặt ra chỉ tiêu phấn đấu với tổng giá trị sản xuất tăng 9% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 9 - 10%, dịch vụ tăng 10 - 11% và nông lâm nghiệp - thủy sản tăng 3,5 - 4,5%. Do đó, những kết quả có được trong quý 1 đầu năm 2021 sẽ mở ra “cánh cửa” trong hành trình về đích hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế của thành phố Bảo Lộc. 
 
XUÂN TRUNG
http://baolamdong.vn/