4-3-2021, 10:46 GMT+7

Tỉnh Kochi hợp tác lao động với Lâm Đồng

 Thông tin từ Sở Ngoại vụ Lâm Đồng cho biết, chính quyền tỉnh Kochi (Nhật Bản) đã có văn bản gửi tới tỉnh Lâm Đồng đề xuất nội dung hợp tác liên quan đến việc cung cấp nguồn nhân lực làm việc tại Nhật Bản. UBND tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất chủ trương giới thiệu các ứng viên tham gia dự tuyển đi lao động tại Nhật Bản trong ngành nông nghiệp theo đề nghị của chính quyền tỉnh Kochi (dự kiến gồm 15 ứng viên theo diện visa thực tập sinh kỹ năng và 5 ứng viên theo diện visa lao động kỹ năng đặc định). Lâm Đồng đang rà soát, lựa chọn các ứng viên có nhu cầu, năng lực phù hợp và sau khi có danh sách cụ thể, tỉnh sẽ liên hệ, trao đổi với đầu mối tỉnh Kochi về việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc phái cử lao động. Được biết, các ngành nghề như lao động nông nghiệp, điều dưỡng… đang có nhu cầu lớn tại Nhật Bản và Lâm Đồng là một địa phương có truyền thống hợp tác với tỉnh bạn về hợp tác lao động.
 
D.Q
http://baolamdong.vn/