24-12-2020, 9:57 GMT+7

Toàn tỉnh có 14,04 ha sản xuất được chứng nhận hữu cơ

 Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, hiện toàn tỉnh có 14,04 ha rau và phúc bồn tử được chứng nhận sản xuất, trồng trọt hữu cơ với sản lượng 174 tấn/năm. Trong đó, Công ty TNHH Liên doanh Organic Đà Lạt là doanh nghiệp đi đầu trong sản xuất hữu cơ với diện tích 3,69 ha, được chứng nhận năm 2012; Công ty TNHH Tượng Sơn được chứng nhận 2 ha; Fabulous Organic Farm 2,8 ha; Công ty TNHH Univer Farm Organic 3 ha và Công ty TNHH Langbian.F Dâu rừng 2,55 ha. 
 

Bên cạnh đó, toàn tỉnh cũng đang có 22,7 ha được sản xuất, trồng trọt theo hướng hữu cơ (bán hữu cơ). Trong đó trang trại Thiên Sinh tại Ka Đơn, Đơn Dương quy mô 8 ha; Công ty TNHH Jan S tại Đar Sar, Lạc Dương quy mô 1,7 ha; Tổ hợp tác (THT) lúa thôn Cao Sinh xã Gia Viễn, Cát Tiên với quy mô 11,5 ha và THT Iem Goh Chu Ru sản xuất rau theo hướng hữu cơ với diện tích 1, 5 ha, có 3 hộ tham gia tại thôn Ma Đanh, xã Tu Tra, Đơn Dương.
 
HOÀNG SA
http://baolamdong.vn/