15-9-2020, 8:54 GMT+7

Toàn tỉnh có 145 chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản

 Theo tổng hợp của ngành Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, hiện nay mô hình kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác đang được chú trọng đẩy mạnh phát triển và chiếm ưu thế trong ngành nông nghiệp của tỉnh ta.

Vườn dưa lê Hàn Quốc của Trang trại Hoa Thắng Thịnh (Đà Lạt). Ảnh: Văn Báu

Tính đến tháng 8/2020, toàn tỉnh có 3 liên kết hợp tác xã (HTX), 324 tổ hợp tác (THT), 953 trang trại. Các trang trại tập trung chủ yếu lĩnh vực sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi; cụ thể, có 373 trang trại trồng trọt, 534 trang trại chăn nuôi; 2 trang trại thủy sản và 42 trang trại tổng hợp.
 
Đồng thời, toàn tỉnh hiện có 145 chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, với sự tham gia liên kết của 87 doanh nghiệp, 54 HTX, 36 THT và 15.800 hộ nông dân.
 
Đặc biệt, một số mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp hình thành loại hình du lịch nông nghiệp đã và đang thu hút khách du lịch trong và ngoài nước ưa thích lựa chọn…
 
T.D.HỒNG(baolamdong.vn)