13-11-2020, 10:2 GMT+7

Toàn tỉnh đã thu hút được 214 dự án đầu tư

Theo số liệu của UBND tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh đã thu hút được 214 dự án đầu tư, vốn đăng ký 16.352 tỷ đồng; có thêm 116 dự án hoàn thành đi vào hoạt động, vốn thực hiện 8.850 tỷ đồng. Một số dự án lớn, lĩnh vực mới đầu tư vào tỉnh là sản xuất dược phẩm Nanogel, sản xuất bia, sản xuất sợi len lông cừu, sản xuất giống rau, hoa áp dụng công nghệ cao... sau khi đi vào hoạt động góp phần đa dạng hóa các sản phẩm của địa phương. Theo đánh giá, các dự án đầu tư đã hướng đến việc áp dụng các công nghệ mới trong sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm cung cấp ra thị trường.

Việc triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách thời gian qua đã đóng góp đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách nhà nước.

NGUYỄN NGHĨA
http://baolamdong.vn/