6-11-2020, 12:21 GMT+7

Triển khai nhiều chương trình, dự án về nông nghiệp

 Hơn một tháng vừa qua, các cơ quan chuyên trách thành phố Đà Lạt đã triển khai hàng loạt chương trình, dự án về phát triển nông nghiệp trên địa bàn.

Cụ thể gồm các chương trình, dự án nâng cao chất lượng, chuyển đổi giống cây trồng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; hỗ trợ sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm hồng sấy gió (xã Trạm Hành và Xuân Trường), rau, hoa, khoai lang sấy (xã Xuân Thọ, Tà Nung)...

Đồng thời, cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt cũng đã phê duyệt kế hoạch hỗ trợ áp dụng quy trình, chứng nhận thực hành sản xuất rau các loại theo quy chuẩn VietGAP cho 21 hộ với tổng diện tích 83 ha; tổ chức đánh giá, công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020...

(http://baolamdong.vn/)