10-11-2020, 12:36 GMT+7

Triển khai nhiều mô hình nuôi cá nước ngọt giống mới

 Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã và đang triển khai nhiều mô hình nuôi cá nước ngọt giống mới, tăng giá trị thu nhập từ 20 - 30%  trên đơn vị diện tích so với nuôi các giống cá nước ngọt truyền thống. 
 
Nông dân cho cá hô ăn. Ảnh: Diệp Quỳnh
Nông dân cho cá hô ăn. Ảnh: Diệp Quỳnh
 
Cụ thể, tại huyện Lâm Hà sau 12 tháng thả nuôi giống cá chài và cá ét mọi, đạt trọng lượng bình quân 1,5kg/con, năng suất 4,5 tấn/300 m3, lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng.
 
Còn ở huyện Đạ Tẻh và huyện Di Linh nuôi cá hô với tỷ lệ sống 80%. Sau 10 tháng chăm sóc, năng suất thu hoạch cá  hô  đạt 3,6 tấn/300 m3, lợi nhuận hơn 180 triệu đồng. 
 
Riêng địa bàn thành phố Bảo Lộc với mô hình nuôi cá leo từ tháng 5/2020 đến nay đạt tỷ lệ sống 91%. Dự kiến đến tháng 1/2021, mô hình nuôi cá leo này sẽ đạt năng suất 3 tấn/200 m3, sau đó tiếp tục nhân rộng sang địa bàn các huyện Bảo Lâm, Di Linh...
 
VĂN VIỆT
http://baolamdong.vn/