27-7-2021, 9:0 GMT+7

Trồng 100 ha rừng kinh tế ở Di Linh

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã thống nhất chủ trương cho phép Công ty TNHH Vĩnh Bảo trồng 100 ha rừng kinh tế bằng các loại cây lâm nghiệp trên địa bàn huyện Di Linh. 
 
Trong đó, trồng hỗn giao 40 ha cây giổi xanh với cây đàn hương, 25 ha cây lát hoa với cây đàn hương, 20 ha trồng thuần cây lát hoa và 15 ha trồng hỗn giao cây lim xanh với cây cẩm lai và cây gõ đỏ. 
 
Đây là các loài cây lâm nghiệp hầu hết phân bổ tự nhiên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nằm trong danh mục các loài cây chủ yếu trồng rừng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
 
Được biết, 100 ha diện tích trồng mới các loài cây lâm nghiệp vừa nêu được chuyển đổi từ các loại cây sinh trưởng kém hiệu quả như keo lai, bời lời, được Công ty TNHH Vĩnh Bão đã trồng liên tục từ năm 2011 đến năm 2016.
 
MẠC KHẢI
http://baolamdong.vn/