26-4-2021, 10:4 GMT+7

Trồng 11,8 ha dổi ghép trên đất lâm nghiệp

 Theo kế hoạch từ tháng 6-8/2021, huyện Đam Rông tổ chức trồng 11,8 ha cây dổi ghép trên đất lâm nghiệp đang sản xuất nông nghiệp tại một phần các tiểu khu: 200, 202A, xã Liêng Srônh; 190, xã Rô Men; 173, xã Đạ Rsal; 68, xã Đạ M’Rông. 

 
Theo đó, cây giống dổi ghép được mua từ các đơn vị vườn ươm có công bố tiêu chuẩn chất lượng, được nuôi trong bầu đất khỏe mạnh, không bị cong queo, sâu bệnh, gãy ngọn. Chiều cao của cây con tính từ mặt bầu đất từ 60-80 cm, trong đó chồi ghép cao từ 35-50 cm. Đường kính cổ rễ 0,8 cm trở lên. 
 
Quy cách trồng dổi ghép với phạm vi hàng cách hàng và cây cách cây 6 m, tương ứng với mật độ 277 cây/ha. 
 
Được biết, đây là dự án trồng rừng phân tán năm 2021 trên diện tích đất lâm nghiệp đang canh tác nông nghiệp ổn định ở huyện Đam Rông, tổng kinh phí gần 200 triệu đồng, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sêrêpok làm chủ đầu tư.
 
VŨ VĂN (Báo Lâm Đồng)