3-9-2019, 9:47 GMT+7

Tuyên truyền, quảng bá đậm nét Festival hoa Đà Lạt lần thứ VIII - năm 2019

 Ngày 30/8/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa - Trưởng Ban tuyên truyền, quảng bá Festival hoa Đà Lạt lần thứ VIII - năm 2019 đã có buổi họp bàn kế hoạch tuyên truyền, quảng bá với các thành viên về sự kiện đặc biệt này dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

Qua đó, đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm, các nội dung cần tập trung triển khai bao gồm: Thông tin các chương trình hoạt động của festival hoa Đà Lạt lần thứ VIII, hoàn thiện maket pano hộp tuyên tuyền, quảng cáo; thiết kế logo, bộ phận nhận diện Festival hoa Đà Lạt lần thứ VIII – năm 2019, in ấn tập gấp giới thiệu bằng 2 thứ tiếng Việt và tiếng Anh, quảng bá tại các hội chợ, hội thảo về du lịch; đồng thời tăng cường thực hiện chuyên mục, thời lượng phát sóng trên các ấn phẩm báo chí, truyền hình địa phương về công tác chuẩn bị cũng như các nội dung, chương trình trước, trong và sau khi diễn ra Festival hoa Đà Lạt - năm 2019 gắn với quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” của tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch Phan Văn Đa, Festival hoa Đà Lạt lần thứ VIII - năm 2019 là một sự kiện văn hóa lớn của tỉnh và từ nay đến khi diễn ra không còn nhiều thời gian, nên các thành viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để lập kế hoạch chi tiết các nội dung tuyên truyền, quảng bá Festival hoa Đà Lạt lần thư VIII - năm 2019.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Phan Văn Đa nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, quảng bá vô cùng quan trọng, cần huy động nhiều kênh thông tin, hình thức tuyên truyền đậm nét để mang lại hiệu quả cao nhất. Đồng thời, hạn chế mức chi tiêu kinh phí từ ngân sách thấp nhất thông qua kêu gọi tài trợ, xã hội hóa trong lĩnh vực truyền thông thông tin về Festival hoa Đà Lạt lần thứ VIII - năm 2019.

(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,848,836