26-10-2021, 10:27 GMT+7

Tỷ lệ cấp giấy phép xây dựng đúng hạn đạt trên 95%

Từ năm 2011 đến hết quý III năm 2021, tổng số giấy phép xây dựng (GPXD) được cấp trong toàn tỉnh là 44.866 trường hợp, trong đó tỷ lệ giấy phép đúng hạn đạt trên 95%. Theo đó, Sở Xây dựng đã cấp 1.962 GPXD, tỷ lệ đúng hạn là 100%; UBND các huyện, thành phố đã cấp 42.904 GPXD. GPXD được cấp tập trung chủ yếu trên địa bàn các đô thị lớn là 29.512 GPXD, chiếm tỷ lệ 66%. Trong đó, thành phố Đà Lạt chiếm số lượng nhiều nhất với 19.036 GPXD, thành phố Bảo Lộc là 6.189 GPXD và huyện ĐứcTrọng là 4.287 GPXD.
 
Việc cấp GPXD thời quan qua được đánh giá đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện xây dựng công trình, chấp hành các quy định về trật tự xây dựng.
 
NGUYỄN NGHĨA
http://baolamdong.vn/