15-10-2021, 11:24 GMT+7

Tỷ lệ sản phẩm nông sản đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia, quốc tế ngày càng cao

 Lâm Đồng hiện có 68.081 ha sản xuất rau hàng năm cung cấp ra thị trường hơn 2,58 triệu tấn rau, củ tập trung tại khu vực Đà Lạt và vùng phụ cận là các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng. Cây rau được tỉnh tập trung ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào trong quá trình sản xuất, chế biến. Đến nay có khoảng 95% diện tích canh tác rau đạt tiêu chí nông nghiệp công nghệ cao, phổ biến là công nghệ giống (invitro), canh tác trong nhà kính, nhà lưới, hệ thống tưới tự động, có nhiều diện tích đã ứng dụng công nghệ thông minh, tự động hóa trong điều khiển hệ thống canh tác và bón phân. Bên cạnh đó, tỉnh chủ trương phát triển sản xuất an toàn gắn với xây dựng thương hiệu và cho đến nay toàn tỉnh có trên 224 sản phẩm được chứng nhận OCOP, 5.392,7 ha sản xuất nông sản được chứng nhận VietGAP. 
 
Được biết, hàng năm qua công tác lấy mẫu phân tích chỉ tiêu chất lượng các sản phẩm nông sản, tỷ lệ mẫu không đạt tiêu chuẩn an toàn duy trì qua các năm chỉ dưới 0,5%, tỷ lệ sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia, quốc tế ngày càng cao. 
 
NGUYÊN THI
http://baolamdong.vn/