12-6-2019, 11:30 GMT+7

UBND tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, triển khai nghiêm Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

 UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 45 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. 
 
Lâm Đồng luôn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa– nghệ thuật để thu hút du khách trong thời gian gần đây
Lâm Đồng luôn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật để thu hút du khách trong thời gian gần đây
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, địa phương nghiên cứu kỹ Nghị định này và giúp UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị định trên địa bàn tỉnh; đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định đến các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh.
 
Nghị định 45 quy định cụ thể đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, cá nhân, tổ chức vi phạm tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ phải chịu các hình thức xử phạt từ cảnh cáo đến phạt tiền… 
 
Nghị định này gồm 4 Chương và 29 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2019. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Mục 3 Chương II Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo và các khoản từ 29 đến 41 Điều 2 Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2107 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo hết hiệu lực. 
 
Theo thống kê của ngành Du lịch, 5 tháng đầu năm 2019, khách du lịch đến Lâm Đồng tăng 9,5%; ước đạt 2.935.000 lượt. Lượng khách quốc tế và khách qua lưu trú đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo UBND tỉnh, dù lượng khách đến Lâm Đồng vẫn liên tục tăng, nhưng trên thực tế công tác thu thuế và cả cách quản lý về lưu trú, dịch vụ du lịch cũng đang còn một số vấn đề mà tỉnh sẽ phải khắc phục trong thời gian tới.

(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,855,500