21-6-2019, 10:4 GMT+7

Vận động gần 1 tỷ đồng Quỹ tiết kiệm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

 Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2025, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh phát động phong trào xây dựng “Quỹ tiết kiệm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” và “Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”, với 3.433 thành viên tham gia đóng góp số tiền 929.200.000 đồng đã hỗ trợ cho 105 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. 
 
Tập huấn lập kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp
Tập huấn lập kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp
 
Năm 2019, Hội LHPN tỉnh phát động “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” đến các cấp Hội phụ nữ và có 62 ý tưởng tham gia, qua đó 22 ý tưởng được chọn tập huấn chuyên sâu về xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh, ý tưởng để khởi nghiệp, đánh giá về nguồn lực, thực trạng, cơ hội và rủi ro trong kinh doanh, trao đổi, chia sẻ, thảo luận, đóng góp các ý kiến, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình khởi nghiệp, lập kế hoạch kinh doanh... lọt vào vòng sơ khảo. Hội đồng thẩm định đã xem xét, lựa chọn 12 ý tưởng xuất sắc tham gia Diễn đàn - Kết nối các đề án khởi nghiệp của phụ nữ với các nhà đầu tư năm 2019 dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6 này.

(Báo Lâm Đồng Online)
 
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,852,612