27-9-2019, 15:26 GMT+7

VnSAT hỗ trợ các tổ chức nông dân

 Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững Lâm Đồng đang tập trung hoạt động củng cố, nâng cao chất lượng của các tổ chức nông dân - bao gồm các THT và HTX sản xuất cà phê trên địa bàn tỉnh. 
 
 
Theo mục tiêu của dự án, để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân, cần thiết phải tăng cường các hoạt động liên kết, hình thành các chuỗi sản xuất - tiêu thụ cà phê. Tại Lâm Đồng, hiện đã có hơn 30 TCND tham gia Dự án VnSAT - sản xuất cà phê bền vững. Việc liên kết hộ trong các TCND cho thấy nhiều ưu điểm. Liên kết các hộ sản xuất, có sự điều hành thống nhất, minh bạch từ hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát, những người có năng lực, trách nhiệm với tập thể; THT, HTX đảm nhiệm các khâu vật tư đầu vào và tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra, mang lại nhiều thuận lợi cho các hộ thành viên. 
 
Những mô hình THT, HTX như: Lâm Viên, Tân Nghĩa (Di Linh), Cầu Đất (Đà Lạt), Nam Ban (Lâm Hà)… cho thấy hiệu quả của việc liên kết sản xuất - tiêu thụ, mang lại hiệu quả kinh tế, hướng các hộ nông dân thực hành sản xuất cà phê chất lượng, bền vững.
 
Cùng với việc củng cố các TCND, Dự án VnSAT đang tiếp tục khảo sát địa bàn, hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông, thiết bị sản xuất như máy sơ chế, máy sấy cà phê cho các THT, HTX, nhất là mở rộng việc đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm (hỗ trợ 50% kinh phí) cho các hộ nông dân.  
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,865,549