28-8-2020, 9:49 GMT+7

VNSat hỗ trợ sản xuất tái canh cà phê

  Hiện nay, bên cạnh các nguồn vốn hỗ trợ cho vay ưu đãi tái canh cà phê của ngân hàng nhà nước thì dự án phát triển cà phê bền vững VN SAT cũng triển khai chương trinh hỗ trợ vay vốn này.

Theo đó, mức cho vay tối đa để tái canh cà phê là 270 triệu đồng/ha đối với tái canh thông thường và và 400 triệu đồng/ha đối với mô hình ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm; thời hạn cho vay tối đa 9 năm; lãi suất cho vay ở mức dưới 7% trong thời gian ân hạn từ 1- 4 năm. Trong 3 năm đầu khi mới tái canh cà phê, người dân không phải trả gốc và lãi, đến khi thu hoạch cà phê mới phải trả lãi ngân hàng. Không chỉ được vay vốn ưu đãi, nhiều bà con trong các HTX Dịch vụ nông nghiệp còn được VnSAT hỗ trợ 80% nguồn vốn để xây dựng hệ thống đường giao thông nội đồng. Việc hỗ trợ nguồn vốn vay này, giúp bà con nông dân khắc phục khó khăn về tài chính, có được nguồn vốn đầu tư tái canh, cải tạo diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp sang trồng cà phê giống mới cho năng suất, sản lượng và chất lượng cao hơn, từ đó nâng cao thu nhập cho nông hộ.
Mai An(lamdongtv.vn)