25-10-2019, 10:25 GMT+7

Vừa khẳng định chính mình, vừa đóng góp vào nguồn lực quốc gia

 Ngày 25/10/2019, 41 tổ chức, cá nhân nộp thuế tiêu biểu, trong tổng số 8.502 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động sản xuất kinh doanh đến ngày 31/12/2018 tại Lâm Đồng, được các cấp khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2018. Những đóng góp của họ vừa khẳng định sự phát triển của chính mình, vừa góp phần tăng trưởng nguồn lực tài chính quốc gia, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động; đồng thời, có vai trò quan trọng trong các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng. 
 
Hội nghị khách hàng của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng - đơn vị duy nhất được Bộ Tài chính tặng Bằng khen. Ảnh: L.Hoa
Hội nghị khách hàng của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng - đơn vị duy nhất được Bộ Tài chính tặng Bằng khen. Ảnh: L.Hoa
 
Trong năm 2018, nhiều doanh nghiệp đã góp phần vào kết quả thu từng lĩnh vực như ở Khu vực DNNN Trung ương, các DN có số nộp lớn và tăng trưởng so cùng kỳ là: Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV nộp 296,4 tỷ đồng, tăng 73%; Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không VN (SKYPEC) tại Lâm Đồng nộp 69 tỷ đồng, tăng 32%; Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCP nộp 80 tỷ đồng, tăng 11%. Khu vực DNNN địa phương có Chi nhánh Công ty Cổ phần (CP) Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu tại Lâm Đồng nộp 11 tỷ, tăng 19%. Khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài có Chi nhánh Công ty CP Escape Business Huế tại TP Đà Lạt nộp 8,8 tỷ đồng, tăng 40%; Chi nhánh Công ty CP BĐS Việt - Nhật tại TP Đà Lạt nộp 4,2 tỷ đồng, tăng 22%. Khu vực DN ngoài quốc doanh có Chi nhánh Công ty CP Thủy điện miền Nam tại Lâm Đồng nộp 130,8 tỷ đồng, tăng 5%; Công ty CP Du lịch Lâm Đồng nộp 52,2 tỷ đồng, tăng 849%; Công ty CP Bình Điền - Lâm Đồng nộp 14,4 tỷ đồng, tăng 25%...
 
Các hộ kinh doanh cũng có sự tăng trưởng cả về doanh thu bán hàng và số thuế nộp NSNN, như: hộ bà Vũ Thị Hồng Hạnh (huyện Đơn Dương), hộ bà Phạm Thị Tuyết Nhung (huyện Đạ Huoai). Thuế thu nhập cá nhân đã nộp ngân sách 674,3 tỷ đồng, đạt 122% dự toán địa phương và bằng 122% so cùng kỳ. Đặc biệt, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng nộp 883,8 tỷ đồng, tăng 29% so cùng kỳ. Các tổ chức, cá nhân nộp thuế tiêu biểu đã góp phần quan trọng vào tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Lâm Đồng, năm 2018 đạt hơn 7.224 tỷ đồng, bằng 107% dự toán địa phương và tăng 112% so năm 2017; trong đó, tổng thu thuế, phí đạt trên 4.447 tỷ đồng, chiếm 61,6% tổng thu ngân sách.
 
Có thể nhận thấy rất rõ là ý thức tuân thủ chính sách, pháp luật thuế của người nộp thuế (NNT) ngày càng được nâng cao và lan tỏa rõ rệt tính chủ động tự tính, tự khai, tự nộp thuế; nộp thuế phát sinh, thuế truy thu theo kết quả thanh tra, kiểm tra kịp thời; phối hợp tốt với cơ quan thuế trong việc điều chỉnh nợ sai, nợ ảo... nên công tác thu ngân sách đã đạt được kết quả khả quan. Nhiều tổ chức, cá nhân kinh doanh cũng tự giác chấp hành nộp tiền thuế nợ vào NSNN, nâng tổng số tiền thu hồi nợ thuế năm 2018 là 901 tỷ đồng, trong đó, 97% là tiền thuế nợ từ năm 2017 chuyển sang.
 
Song song với những nỗ lực thực hiện nghĩa vụ thuế, NNT Lâm Đồng luôn cố gắng cập nhật chính sách, pháp luật thuế; phối hợp cùng ngành Thuế thực hiện cải cách hệ thống thuế, hiện đại hóa ngành Thuế; tích cực tham gia các dịch vụ công điện tử của ngành Thuế để giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về thuế như: Khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử. Tính đến 30/9/2019 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử đạt 100%, đăng ký nộp thuế điện tử tại cơ quan thuế, tại ngân hàng thương mại đạt 100% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động; 100% hồ sơ hoàn thuế đối với dự án đầu tư và xuất khẩu được thực hiện bằng phương thức điện tử. Số lượng TTHC về thuế được cung cấp trực tuyến là 125/298 đạt mức độ 3 trở lên.
 
Ông Nguyễn Trọng Thoan - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, khẳng định: Với những đóng góp quan trọng trong công tác thu ngân sách, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh thực sự trở thành người cộng sự đắc lực và tin cậy, người bạn đồng hành hỗ trợ tích cực cho cơ quan thuế; đặc biệt là các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi, làm ăn hiệu quả, có số thuế nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước, có ảnh hưởng trong việc vận động, làm gương cho các tổ chức, cá nhân khác cùng thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế... Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng xin ghi nhận, cảm ơn và nhiệt liệt biểu dương các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nộp thuế trong tỉnh đã hợp tác với tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế thời gian qua. 
 
Với những kết quả và thành tích đạt được của cộng đồng các DN, tổ chức, cá nhân nộp thuế trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế và thực hiện nghĩa vụ với NSNN trong năm 2018, có 41 tổ chức, cá nhân nộp thuế tiêu biểu được các cấp khen thưởng (gồm 38 DN, tổ chức kinh tế; 2 hộ kinh doanh và 1 cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân), trong đó: Bộ Tài chính tặng Bằng khen 1 DN; UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen 3 DN; Tổng cục Thuế tặng Giấy khen 5 DN; Cục Thuế tặng Giấy khen 29 DN, 2 hộ kinh doanh và 1 cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân. 
 
Năm 2019, với phương châm hành động của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, và của tỉnh Lâm Đồng “Vượt qua thách thức, tạo động lực, đột phá, phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X”, ngành Thuế Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN năm 2019 được HĐND và UBND tỉnh giao; trong đó, kết quả thu NSNN 9 tháng đầu năm 2019 đạt hơn 6.179 tỷ đồng, bằng 77% dự toán địa phương, tăng 116% so cùng kỳ. Ngành Thuế mong muốn, trong những tháng còn lại cuối năm 2019, cơ quan thuế các cấp và cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, thể hiện quyết tâm cao, phối hợp thực hiện đồng bộ trong công tác thu ngân sách, góp phần thực hiện hiệu quả, phấn đấu vượt dự toán thu NSNN năm 2019.

(http://baolamdong.vn
)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,849,749