23-11-2020, 9:38 GMT+7

Vùng chuối Laba Đạ KNàng

 Mạnh dạn chuyển đổi nhiều diện tích cà phê và cây trồng kém hiệu quả sang chuyên canh giống chuối Laba (còn gọi là “chuối tiến vua”), nhiều nông hộ ở vùng xa Đạ K’Nàng (Đam Rông - Lâm Đồng) đã thay đổi cuộc sống, thu nhập ngày càng khá hơn. Nơi đây trở thành vùng chuối Laba công nghệ cao lớn nhất tỉnh Lâm Đồng.
 
Đam Rông huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, trình độ sản xuất, canh tác của người dân còn thấp. Để tạo bước đột phá phát triển kinh tế, huyện Đam Rông đã tập trung đầu tư hỗ trợ sản xuất, phát triển nền nông nghiệp an toàn theo hướng ứng dụng công nghệ cao; phát triển mạnh chuỗi liên kết trong sản xuất, gắn với xây dựng và quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, cây chuối Laba được chọn làm cây trồng chủ lực.
Đam Rông huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, trình độ sản xuất, canh tác của người dân còn thấp. Để tạo bước đột phá phát triển kinh tế, huyện Đam Rông đã tập trung đầu tư hỗ trợ sản xuất, phát triển nền nông nghiệp an toàn theo hướng ứng dụng công nghệ cao; phát triển mạnh chuỗi liên kết trong sản xuất, gắn với xây dựng và quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, cây chuối Laba được chọn làm cây trồng chủ lực. Hiện toàn huyện Đam Rông có 300 ha chuối, trong đó riêng xã Đạ K’Nàng đã chiếm 250 ha

 

Tất cả hơn 200ha “chuối tiến vua” liên kết sản xuất với HTX Chuối Laba Đạ K’Nàng đều thực hành theo quy trình VietGAP. Hiện đối tác từ nước Nhật đã đầu tư khoảng 2 tỷ đồng gắn chip trên từng gốc chuối kết nối với điện thoại thông minh để theo dõi, điều khiển các “lệnh” canh tác chuối của HTX hàng ngày theo hướng GlobalGAP
Tất cả hơn 200ha “chuối tiến vua” liên kết sản xuất với HTX Chuối Laba Đạ K’Nàng đều thực hành theo quy trình VietGAP. Hiện đối tác từ nước Nhật đã đầu tư khoảng 2 tỷ đồng gắn chip trên từng gốc chuối kết nối với điện thoại thông minh để theo dõi, điều khiển các “lệnh” canh tác chuối của HTX hàng ngày theo hướng GlobalGAP

 

Với hơn 50 ha chuối đang ở thời kỳ kinh doanh, sản lượng thu hoạch chuối Laba trên địa bàn xã đạt 5.000 tấn/năm
Với hơn 50 ha chuối đang ở thời kỳ kinh doanh, sản lượng thu hoạch chuối Laba trên địa bàn xã đạt 5.000 tấn/năm

 

Giá hợp đồng bao tiêu với nông hộ liên kết với HTX trồng chuối là 5.500 đồng/kg, trung bình 1 ha trồng chuối, gia đình anh Đỗ Văn Tịnh, thôn Đạ Sơn xã Đạ K’Nàng thu về lợi nhuận từ 300 - 350 triệu đồng/ha, gấp 6 - 7 lần trồng cà phê
Giá hợp đồng bao tiêu với nông hộ liên kết với HTX trồng chuối là 5.500 đồng/kg, trung bình 1 ha trồng chuối, gia đình anh Đỗ Văn Tịnh, thôn Đạ Sơn xã Đạ K’Nàng thu về lợi nhuận từ 300 - 350 triệu đồng/ha, gấp 6 - 7 lần trồng cà phê

 

Ông Nguyễn Huy Phương - Giám đốc HTX Laba Banana Đạ K’Nàng cho biết: Hiện tại với 7 thành viên chủ lực và 50 hộ dân liên kết với diện tích lên đến hơn 235 ha, đều đặn mỗi tuần, HTX xuất sang thị trường Nhật Bản 24 tấn hàng
Ông Nguyễn Huy Phương - Giám đốc HTX Laba Banana Đạ K’Nàng cho biết: Hiện tại với 7 thành viên chủ lực và 50 hộ dân liên kết với diện tích lên đến hơn 235 ha, đều đặn mỗi tuần, HTX xuất sang thị trường Nhật Bản 24 tấn hàng

 

HOÀNG SA- HOÀNG YÊN
http://baolamdong.vn/