22-7-2021, 11:52 GMT+7

Xây dựng mô hình điểm về HTX nông nghiệp

 Với tổng kinh phí đầu tư 530,8 triệu đồng (vốn Nhà nước 250 triệu đồng, vốn đối ứng 280,8 triệu đồng), Chi cục Phát triển nông thôn Lâm Đồng chọn 1 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp ở huyện Cát Tiên đầu tư bao bì sản phẩm, dây chuyền máy móc... hoạt động theo mô hình điểm sản xuất, kinh doanh hiệu quả để nhân rộng trên địa bàn. 
 
Cùng với đó, đầu tư 200 triệu đồng từ ngân sách nhà nước, Chi cục Phát triển nông thôn Lâm Đồng hỗ trợ các địa phương thành lập mới 20 HTX nông nghiệp bắt đầu từ tháng 7/2021. Cụ thể, Chi cục tổ chức khảo sát, tổng hợp số liệu, họp toàn bộ sáng lập viên của HTX trao đổi những khó khăn, vướng mắc, làm cơ sở tư vấn hoàn thành điều lệ và đề cương phương án sản xuất, kinh doanh. 
 
Sau đó HTX mới thành lập được Chi cục giới thiệu với các doanh nghiệp, HTX khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để liên kết tiêu thụ sản phẩm…

http://baolamdong.vn/
Tin trong ngày.
Tin khác.