11-9-2019, 9:15 GMT+7

Xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch

 Để nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch nông thôn là một hướng đi mới, góp phần phát huy lợi thế của nông nghiệp, nông thôn để tạo ra các sản phẩm du lịch đặc thù, hấp dẫn, vừa gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

 

Những vườn cây có quy hoạch rõ ràng, cây cối lúc nào cũng xanh tươi là những vườn mẫu mà xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An hướng đến xây dựng trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch. Khi được đưa vào khai thác du lịch, vừa tạo cảnh quan sạch đẹp, lại đảm bảo về yếu tố môi trường và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân địa phương. 
Là địa phương có nhiều thế mạnh, thuận lợi cho việc phát triển du lịch, những năm qua, xã Kim Liên luôn là địa phương đi đầu trong việc gắn du lịch nông thôn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện Nam Đàn. 

 Du khách đến với Kim Liên không chỉ bởi những nét mộc mạc, yên bình vốn có của một làng quê Bắc Trung Bộ mà còn bởi những giá trị cốt lõi, những giá trị lịch sử lâu dài. 
 Với những tiềm năng và lợi thế về du lịch và những truyền thống văn hóa lâu đời, phát triển du lịch là một trong những lợi thế mũi nhọn phát triển kinh tế của Nam Đàn. Đây là một điểm thuận lợi trong quá trình xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu ở Nam Đàn.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Nam Đàn nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung cần nỗ lực phát huy tiềm năng, lợi thế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, đầu tư về cơ sở vật chất hạ tầng. Song với những kết quả đạt được trong thời gian qua, chúng ta có thể lạc quan tin rằng Nam Đàn sẽ trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch trong tương lai gần. 

(http://lamdongtv.vn)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,851,829