1-9-2021, 13:22 GMT+7

Xây dựng nông thôn mới ở Đam Rông trong đại dịch

 Thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội là mục tiêu chung được các địa phương đặt ra. Với huyện Đam Rông, bên cạnh công tác phòng, chống dịch; địa phương đang tập trung thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) theo đúng lộ trình. 
 
Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống Nhân dân là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng NTM ở Đam Rông
Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống Nhân dân là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng NTM ở Đam Rông
Báo cáo với Thường vụ Tỉnh ủy trong đợt công tác tại Đam Rông, ông Nguyễn Văn Lộc - Bí thư Huyện ủy khẳng định: “Địa phương đang tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NMT đã đăng ký từ đầu năm; phấn đấu đến cuối năm 2021 xã Đạ K’Nàng về đích NMT”. 
 
Theo số liệu thống kê từ UBND huyện Đam Rông, tổng nguồn lực thực hiện Chương trình xây dựng NMT 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện đạt 447.743 triệu đồng. Tính đến cuối tháng 6/2021, đã giải ngân 297.209 triệu đồng, đạt 66,4% kế hoạch. Cụ thể, UBND huyện Đam Rông đã lồng ghép các nguồn vốn đầu tư phát triển để tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình phục vụ sản xuất, dân sinh, giáo dục. Các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn huyện tiếp tục được ưu tiên đầu tư, nâng cao chất lượng. Đến nay, UBND huyện đã bố trí 247.402 triệu đồng, đầu tư xây dựng 79 công trình, dự án. Giá trị khối lượng các công trình thực hiện đến cuối tháng 6 vừa qua được 96.873 triệu đồng, giá trị giải ngân các nguồn vốn được 101.178 triệu đồng, đạt 40,93% so với kế hoạch vốn phân bổ. Thông qua đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đã góp phần tác động, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Địa phương xác định nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong quá trình triển khai chương trình xây dựng NTM. Tổng nguồn vốn Nhà nước bố trí để hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2021 là 4.624 triệu đồng. Huyện Đam Rông đã sử dụng nguồn vốn, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất. Ông Nguyễn Văn Chính - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Đam Rông cho biết: “Địa phương đang tiếp tục thực hiện việc hướng dẫn bà con sản xuất lúa đồng trà đồng vụ và trồng dâu nuôi tằm tại khu vực 3 xã Đầm Ròn; Nhân rộng các mô hình thâm canh, ghép cải tạo cà phê và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại khu vực hai xã Phi Liêng, Đạ K’Nàng; Phát triển mô hình trồng cây ăn quả xen vườn cà phê ở khu vực các xã Rô Men, Liêng Sronh và Đạ Rsal”. Đến thời điểm hiện tại, nông dân trên địa bàn huyện đã thực hiện tái canh được 430 ha cà phê; trồng mới 150 ha cây ăn quả, 95 ha mắc ca, 15 ha dâu tằm. UBND huyện đã chỉ đạo ngành chuyên môn, các địa phương tăng cường thực hiện công tác khuyến nông, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi gắn với thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, nhằm nâng cao thu nhập, góp phần hoàn thành chỉ tiêu xây dựng NMT năm 2021.
 
Mặc dù dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, song đến thời điểm hiện tại, các nhiệm vụ đặt ra đối với các ngành giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường vẫn cơ bản được đảm bảo. Trong đó, đối với lĩnh vực y tế, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đang được tập trung thực hiện cao độ. Còn với giáo dục, ông Âu Văn Nghị - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông, khẳng định: “Năm học mới đã cận kề, mọi công việc chuẩn bị cũng đã hoàn tất để đảm bảo tốt nhất cho trẻ em đến trường”. Bên cạnh đó, công tác xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm xây dựng và củng cố. An ninh trật tự xã hội được giữ vững, ổn định.
 
Đến thời điểm hiện tại, Đam Rông có 3 xã đã đạt 19 tiêu chí NTM gồm: Rô Men, Phi Liêng, Đạ R’Sal. 4 xã gồm Đạ Long, Đạ M’Rông, Liêng Srônh, Đạ Tông đạt từ 15-16 tiêu chí và xã Đạ K’Nàng đã đạt 18 tiêu chí. Để thực hiện mục tiêu đưa xã Đạ K’Nàng về đích NTM vào cuối năm 2021, ngay từ đầu năm Ban Chỉ đạo NMT của huyện Đam Rông đã quyết định phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách hướng dẫn, giúp đỡ xã Đạ K’Nàng. Và hiện xã này vẫn đang giữ vững là “vùng xanh”, đồng thời đảm bảo ổn định sự phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài nhiệm vụ cụ thể đặt ra cho xã Đạ K’Nàng, lãnh đạo huyện Đam Rông cũng đôn đốc các xã còn lại rà soát và có giải pháp cụ thể để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt được. Động viên, khuyến khích và huy động sức dân phù hợp trong xây dựng NMT. Đồng thời xây dựng quy hoạch cụ thể cho việc thực hiện nhiệm vụ này từ nay đến năm 2025.
 
Đối với địa bàn có xuất phát điểm về kinh tế - xã hội thấp trong khi nhu cầu đầu tư lớn, ngân sách của địa phương hạn hẹp, đời sống của một bộ phận Nhân dân còn nhiều khó khăn, dịch bệnh càng làm cho địa phương này khó càng thêm khó. Tuy vậy, cho đến thời điểm hiện tại, Đam Rông vẫn đang kiên định với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2021 có thêm 1 xã đạt chuẩn NMT (Đạ K’Nàng) và hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện thẩm tra các tiêu chí trước ngày 30/10/2021 để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2021. 
 
NGỌC NGÀ
http://baolamdong.vn/