7-11-2019, 8:29 GMT+7

Xây dựng thương hiệu quốc gia về du lịch văn hóa

 Chiều 6/11 tại Hà Nội, Vụ Thị trường Du lịch (TCDL) tổ chức hội thảo lấy ý kiến về Đề án “Xây dựng thương hiệu quốc gia về du lịch văn hóa”.


Vụ Thị trường du lịch (TCDL) tổ chức hội thảo lấy ý kiến về đề án “Xây dựng thương hiệu quốc gia về du lịch văn hóa”

Du lịch văn hóa đươc xác định là loại hình quan trọng, có sức hấp dẫn, góp phần cho sự phát triển bền vững của ngành Du lịch. Đến nay, Du lịch văn hóa là một trong 4 dòng sản phẩm thu hút du khách quốc tế đến tham quan, tìm hiểu đất nước, con người Việt Nam. Đề án “Xây dựng thương hiệu quốc gia về du lịch văn hóa” nằm trong kế hoạch của ngành VHTTDL thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đề án được Vụ Thị trường Du lịch xây dựng trên cơ sở lý luận về thương hiệu gồm khái niệm, chức năng, vai trò, các bước xây dựng cơ bản, yếu tố ảnh hưởng đến thương hiệu quốc gia. Đề án cũng đưa ra hiện trạng du lịch văn hóa tại Việt Nam; tình hình xây dựng, phát triển; định hướng, mục tiêu và nội dung phát triển thương hiệu quốc gia cho du lịch văn hóa; kiến nghị các giải pháp và cách tổ chức thực hiện.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến đưa ra, tập trung vào việc xác định mục tiêu, phạm vi về văn hóa; nghiên cứu tài nguyên, lựa chọn các sản phẩm văn hóa tiêu biểu, đặc sắc nhất có thể hình thành sản phẩm du lịch mang thương hiệu quốc gia. Đề án cần nghiên cứu kỹ Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, từ đó chia giai đoạn, thực hiện có trọng tâm, tập trung vào các ý tưởng sáng tạo sản phẩm du lịch gắn với văn hóa…

(http://www.baodulich.net.vn/)

Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,848,825